Pragnienie Piękna 01 Pragnienie Piękna 02 Pragnienie Piękna 03 Pragnienie Piękna 04 Pragnienie Piękna 05 Pragnienie Piękna 06 Pragnienie Piękna 07 Pragnienie Piękna 08 Pragnienie Piękna 09

Jesteś tutaj: Strona głównaZdaniem ekspertaWokół Medycyny Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
(sroda, 2010-05-05 09:41:18)

Prawa pacjenta należy rozumieć jako część szeroko rozumianych praw człowieka korzystającego ze świadczeń zdrowotnych, których przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w udzielaniu tych świadczeń.

I. Wstęp 

 W polskim systemie prawnym do niedawna prawa pacjenta były rozproszone w wielu aktach prawnych, m.in. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 9, poz. 408 z późn. zm.); ustawie z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2002r., Nr 21, poz. 204 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91 poz. 410). Powodowało to brak przejrzystości systemu i utrudnienie w egzekwowaniu swoich praw przez pacjentów, jak również niewątpliwie przyczyniało się wielokrotnie do braku podstawowej wiedzy i świadomości pacjentów co do posiadanych praw oraz obowiązków podmiotów udzielających świadczenia zdrowotne. Pewnym ułatwieniem miała być Karta Praw Pacjenta, wydana przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w grudniu 1998r.; miała ona charakter wyłącznie praktycznejgo informatora, bez rangi ustawowej.
 Radykalną zmianą było uchwalenie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, (Dz. U. Nr 52, poz. 417. ze zm.), która zebrała i usystematyzowała prawa pacjenta. Ustawa ta weszła w życie z dniem 21 maja 2009r. Określa ona nie tylko prawa pacjenta ale także zasady udostępniania dokumentacji medycznej, obowiązki podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych związane z prawami pacjenta, tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika Praw Pacjenta oraz postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów.
 Zgodnie z przepisem art. 2 ww ustawy:
„Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.”. 
 
II. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

 Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest jednym z podstawowych praw pacjenta w zakresie prawa człowieka do ochrony zdrowia. Przywołana wyżej ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, w przepisach art. art. 23 – 30 ustawy, reguluje prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, jak również sposób jej prowadzenia, przechowywania i ochrony. 
 

Poprzednie1 | 2 | 3 | 4 | 5 Następne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda

Strona główna O nas Redakcja Regulamin

Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - Strefa Ciało Sp. z o.o. komandytowa

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów, materiałów ilustracyjnych lub elementów graficznych publikowanych i użytych w serwisie bez zezwolenia zabronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.