Pragnienie Piękna 01 Pragnienie Piękna 02 Pragnienie Piękna 03 Pragnienie Piękna 04 Pragnienie Piękna 05 Pragnienie Piękna 06 Pragnienie Piękna 07 Pragnienie Piękna 08 Pragnienie Piękna 09

Jesteś tutaj: Strona głównaZdaniem ekspertaWokół Medycyny Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
(sroda, 2010-05-05 09:41:18)

Prawa pacjenta należy rozumieć jako część szeroko rozumianych praw człowieka korzystającego ze świadczeń zdrowotnych, których przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w udzielaniu tych świadczeń.

Sposób udostępniania dokumentacji medycznej (art. 27 ww ustawy):
a) do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji (wydanie oryginałów pacjentom)


 Z prawa do wglądu do dokumentacji medycznej pacjent może skorzystać bezpłatnie, w dniach i godzinach pracy podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.
 Za sporządzenie wyciągu, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej (najcześciej wykorzystywany sposób dostępu do dokumentacji medycznej) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłaty (art. 28 ww ustawy), któych wysokość sam ustala, przy czym maksymalna wysokość opłaty za:
1) jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS „Monitorze Polski”
2) jedną stronę kopii (w tym kserokopii) dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;
3) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych (np. typu pendrive, płyta CD/DVD), jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.
Na dzień ….......  maksymalna opłata za sporządzenie jednej strony kopii/kserokopii dokumentacji medycznej zaokrągleniu wynosi 0,65 zł, natomiasi za jedną stronę wyciągu lub odpisu wynosi 6,49 zł

IV. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

 Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest obowiązany prowadzić, przechowywać i udostępniać dokumentację medyczną w sposób określony w ustawie oraz zapewnić ochronę danych zawartych w tej dokumentacji (art. 24 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta (…) w zw. z art. 18 ustawy o zakladach opieku zdrowotnej zakład opieki zdrowotnej). Lekarze, pielęgniarki i położne są uprawnieni do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, przy czym dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Z 2002r., nr 213, poz. 2167 ze zmianami).

Poprzednie1 | 2 | 3 | 4 | 5 Następne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda

Strona główna O nas Redakcja Regulamin

Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - Strefa Ciało Sp. z o.o. komandytowa

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów, materiałów ilustracyjnych lub elementów graficznych publikowanych i użytych w serwisie bez zezwolenia zabronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.