Pragnienie Piękna 01 Pragnienie Piękna 02 Pragnienie Piękna 03 Pragnienie Piękna 04 Pragnienie Piękna 05 Pragnienie Piękna 06 Pragnienie Piękna 07 Pragnienie Piękna 08 Pragnienie Piękna 09

Jesteś tutaj: Strona głównaZdaniem ekspertaWokół Medycyny Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej

Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
(sroda, 2010-05-05 09:41:18)

Prawa pacjenta należy rozumieć jako część szeroko rozumianych praw człowieka korzystającego ze świadczeń zdrowotnych, których przestrzeganie obowiązuje wszystkie podmioty uczestniczące w udzielaniu tych świadczeń.

Zgodnie z treścią art. 23 ust 1 ww ustawy:
„Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.”.
Wykonanie tego prawa obciąża podmioty udzielające świadczenia zdrowotne, to jest:
- zakłady opieki zdrowotnej (tzw. ZOZ-y, publiczne lub niepubliczne);
- lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, grupową praktykę lekarską;
- pielęgniarki wykonujące indywidualną praktykę, specjalistyczną praktykę pielęgniarek lub grupową praktykę pielęgniarek;
- położne wykonujące indywidualną praktykę, specjalistyczną praktykę położnych lub grupową praktykę położnych (art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o prawach pacjenta (…).

 Natomiast przez świadczenie zdrowotne należy rozumieć działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, w szczególności związane z:
• badaniem i poradą lekarską;
• leczeniem;
• badaniem i terapią psychologiczną;
• rehabilitacją leczniczą;
• opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
• opieką nad zdrowym dzieckiem;
• badaniem diagnostycznym, w tym z analityką medyczną;
• pielęgnacją chorych;
• pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi;
• opieką paliatywno-hospicyjną;
• orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia;
• zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
• czynnościami technicznymi z zakresu protetyki i ortodoncji;
• czynnościami z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
(art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o prawach pacjenta (…) w związku z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.).
 
 Wprawdzie pojęcie dokumentacji medycznej nie zostało prawnie zdefiniowane, należy jednak przez to rozumieć zbiory dokumentów medycznych zawierających dane i informacje medyczne dotyczące stanu zdrowia pacjentów oraz świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej.   Dokumenty mogą być w formie papierowej lub elektronicznej.

Poprzednie1 | 2 | 3 | 4 | 5 Następne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zgoda

Strona główna O nas Redakcja Regulamin

Wszystkie prawa zastrzeżone 2012 - Strefa Ciało Sp. z o.o. komandytowa

Kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów, materiałów ilustracyjnych lub elementów graficznych publikowanych i użytych w serwisie bez zezwolenia zabronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.